piątek, 4 listopada 2011

Pytania do renesansu - WSiP - klasy pierwsze

1.Podaj kiedy zaczyna się i kończy się renesans
2.Podaj inną nazwę epoki renesans
3.Co oznacza stwierdzenie „człowiek renesansu”
4.Co było inspiracją do tworzenia sztuki w renesansie
5.Wyjaśnij nazwę: wokalna polifonia
6.Co to jest kontrapunkt
7. Co to jest madrygał
8.Wymień nazwiska kompozytorów działających w Europie
9.Wymień nazwiska kompozytorów działających w Polsce
10.Wymień nazwiska lutników włoskich i polskich
11.Kim był Jakub Polak
12.Jak nazywał się polski kompozytor, który napisał Melodie na Psałterz Polski
13.Kto przetłumaczył Psalmy Dawida na język polski
14.Wymień 2 tytuły utworów z polskiego renesansu
15.Za panowania jakich władców polska kultura rozwijała się najprężniej/ Złoty wiek/
16. Co to jest tabulatura
17. Co to jest msza/ polifoniczna/